آسفالت معابر سطح شهر

خیابان شهید حججی محله کامو

1700 متر مربع

بخشی از کندرو بلوار امام خمینی محله کامو

1500 متر مربع

خیابان گلزار محله چوگان

2500 متر مربع

کوچه شهید کربلایی محله کامو

1000 متر مربع

کوچه شیخی محله کامو

600 متر مربع

کوچه نیایش محله کامو

200 متر مربع

کوچه شهید ارباب محله کامو

100 متر مربع

خیابان بهشت محله کامو

3200 متر مربع

خیابان شهید بهشتی محله کامو

400 متر مربع

خیابان اردیبهشت محله چوگان

1000 متر مربع

کوچه شهیدان چوپانیان محله کامو

200 متر مربع

اورژانس جاده ای کامو و چوگان

90 متر مربع

کوچه رودخانه محله چوگان

200 متر مربع

 

تاریخ پروژه:1399
تعداد بازدید:23