ارتقا درجه شهردرای کامو و چوگان

به اطلاع شهروندان محترم می رساند:

با تلاش و پیگیری های مستمر شهرداری و شورای محترم اسلامی شهر کامو و چوگان طی ابلاغیه شماره 107263 مورخ 99/7/13 وزیر محترم کشور 

شهرداری کامو و چوگان با دو درجه ترفیع از درجه یک به درجه سه ارتقا یافت.