معرفی آثار تاریخی

1)برج مسکونی میرزاآقا خان:  این اثر تاریخی گرانبها در حاشیه ی رودخانه کبیر کامو ساخته شده (محله ی مسجد دربند) و تنها برج مسکونی کشور که در فهرست آثار سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است، می باشد و از وضعیت ظاهری و فیزیکی خوبی برخوردار است.

آثار تاریخی کامو و چوگان

 

2)برج شیخی: این برج در محله پایین بوده و به ثبت آثار تاریخی سازمان نیز رسیده ولی از وضعیت ظاهری خوبی برخوردار نبوده و نیاز شدیدی به مرمت دارد.

آثار تاریخی شهرداری کامو و چوگان

 

3)برج های قلعه ی دِز : این قلعه در شمال منطقه کامو  واقع شده و به نظر می رسد از لحاظ قدمت از سایر برج ها و قلع قدیمی تر باشد و طبیعتاً بیشتر تخریب شده و همانطور که در مقدمه ذکر شد، بار ها مورد کندوکاو سوداگران آثار تاریخی قرار گرفته که پیگیری مسئولین را می طلبد.

 

4)آسیاب های آبی: در گذشته به دلیل پر آب تر بودن رود کبیر کامو و نیز وجود نداشتن امکانات صنعتی امروز برای تهیه ی آرد، کامو مهد آسیاب های آبی بوده است که از مناطق اطراف هم برای تبدیل گندم و حبوبات خود به آرد و بلغور به کامو می آمدند. بیشتر این آسیب ها مانند عصار خانه های شهر اصفهان به دلیل از دست دادن کارایی سنتی و پیدایش آسیاب های برقی، تخریب شده اند و یا در حال تخریب هستند. از جمله این آسیاب ها می توان به آسیاب بزرگیان و مسجد دربند (آر چپه) اشاره کرد.

 

5)قبرستان زرتشت :  بر حای مانده از دوران قبل از اسلام

6)خانه های تاریخی :  این خانه ها که نماد معماری قدیم کامو می باشد هنوز به صورت شخصی نگهداری می شوند و بافت سنّتی آن ها حفظ شده است. این منازل در اطراف برج میرزاآقا خان واقع است و می توان از خانه حاج خلیل خان و خانه حاج اسماعیل خان یاد کرد.

7)قنات های تاریخی

  1. آثار تاریخی دیگری از جمله مسجد پارند، حمام میانده ، حمام سرای عبدالله و... نیز وجود داشته اند که متاسفانه تخریب شده اند...